NetSo., JSC - Hosting - Domain - Email - VPS - Dedicated - Colocation - Net So Web Design- Vietnam
Đối tác phát triển domain, hosting, website, Server FPT
"...FPT mong muốn trở thành một tổ chức kiểu mới, giàu mạnh bằng nỗ lực lao động sáng tạo trong khoa học kỹ thuật và công nghệ, làm khách hàng hài lòng, góp phần hưng thịnh quốc gia, đem lại cho mỗi thành viên của mình điều kiện phát triển tốt nhất tài năng và một cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần."

Xem chi tiết:  http://www.fpt.vn

Partner
Ngân hàng Việt Á (27/05/10)
Ngân hàng Sài Gòn Công Thương (27/05/10)
Hội An Hotel (27/05/10)
Hội An Riverside Hotel (27/05/10)
Hiệp hội BĐS TP.HCM (27/05/10)
Công ty Du lịch TST (27/05/10)
Yamaha Motor Việt Nam (27/05/10)
Công ty Du lịch Tiền Giang (27/05/10)
Công ty Suzuki Việt Nam (27/05/10)
Công ty Ford Việt Nam (27/05/10)