NetSo., JSC - Hosting - Domain - Email - VPS - Dedicated - Colocation - Net So Web Design- Vietnam

QUY CHẾ HƯỚNG DẪN VIỆC TIẾP NHẬN, XỬ LÝ HỒ SƠ ĐĂNG
KÝ, THAY ĐỔI, THU NỘP PHÍ VÀ KHAI BÁO DỮ
LIỆU TÊN MIỀN TRÊN HỆ THỐNG  MÁY CHỦ TÊN MIỀN NETSO

( Căn cứ theo Thông tư 09/2008/TT-BTTT)
Xem thông tin Thông tư 09/2008/TT-BTTT tại đây

Áp dụng từ ngày 08/8/2008

HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

 Điều 1. Thời gian tiếp nhận yêu cầu đăng ký tên miền 
 
1.     Tại các cơ sở của Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ NÉT SỐ:
Từ 08h00 đến 11h45 và từ 13h30 đến 17h30 các ngày trong tuần (kể cả thứ 7, ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định).
Thông tin liên hệ:

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NÉT SỐ
VP: Tầng 2, Toà nhà 86/18 Phổ Quang, P.2, Q.Tân Bình, HCM
Email: info@netso.vn ; Website: http://www.netso.vn
Tel:
08.62971785 - 08.66744061 - 08.66745061

Fax: 08-62938575
Hotline: 01283618012 – Mr. Vũ

Điều 2. Hồ sơ, cách thức, địa chỉ, điều kiện nộp hồ sơ

1. Hồ sơ đăng ký tên miền tại NETSO gồm có:

- 01 Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ.
- 01 Bản khai đăng ký tên miền.
- 02 Hợp đồng cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền.
- 01 bản photo chứng minh thư (đối với cá nhân)

2. Địa điểm n
ộp hồ sơ:
CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NÉT SỐ
VP: Tầng 2, Toà nhà 86/18 Phổ Quang, P.2, Q.Tân Bình, HCM
Email: info@netso.vn ; Website: http://www.netso.vn
Tel:
08.62971785 - 08.66744061 - 08.66745061
Fax: 08-62938575
Hotline: 01283618012 – Mr. Vũ

3. Chủ thể đăng ký tên miền chỉ được nộp hồ sơ đăng ký khi tên miền đã được cho phép triển khai cấp phát và đang ở trạng thái tự do, chưa có chủ thể nào nộp hồ sơ đăng ký. Đối với các tên miền mà chủ thể đăng ký cũ bỏ, thôi không sử dụng (không nộp phí duy trì tiếp trong thời hạn quy định cho phép); các tên miền có vi phạm, bị xử lý thu hồi; tên miền đang xử lý tranh chấp, hồ sơ đăng ký chỉ được tiếp nhận khi các tên miền này đã được xóa bỏ hoàn toàn trên hệ thống, chuyển về ở trạng thái tự do khi tra cứu trên Website của Trung tâm Internet Việt Nam.

Điều 3. Tiếp nhận các yêu cầu đăng ký đối với chủ thể nộp hồ sơ trực tiếp tại NETSO

1. Việc kiểm tra, tiếp nhận và xử lý các hồ sơ đăng ký tên miền phải được tiến hành lần lượt đối với từng chủ thể đăng ký theo thứ tự ai đến trước được giải quyết trước.

2. Trước khi nộp đơn đăng ký, chủ thể đăng ký tên miền phải có trách nhiệm yêu cầu nhân viên kinh doanh của NETSO kiểm tra xem tên miền mình dự định đăng ký có đang ở trạng thái tự do hay không. Chủ thể đăng ký tên miền sẽ không được nộp hồ sơ nếu tên miền đã có chủ thể khác nộp hồ sơ đăng ký hoặc tên miền vẫn đang tồn tại trên hệ thống (chưa được xóa, chưa ở trạng thái tự do).

 3. Công ty NETSO được quyền không tiếp nhận các hồ sơ đăng ký không hợp lệ bao gồm:
a. Hồ sơ đăng ký các tên miền chưa ở trạng thái tự do.
b. Hồ sơ đăng ký không bao gồm đủ các thành phần theo quy định; hồ sơ không sử dụng đúng mẫu "Bản khai đăng ký tên miền" theo các biểu mẫu đang công bố hoặc không khai báo, cung cấp đầy đủ, rõ ràng các thông tin yêu cầu nêu trong bản khai đăng ký. 
c. Hồ sơ đăng ký các tên miền đang có tranh chấp. 
4. Với các hồ sơ đăng ký tên miền hợp lệ và đã thanh toán, cán bộ kỹ thuật nhập tên miền phải thực hiện việc kiểm tra, xác lập giữ chỗ thứ tự nộp hồ sơ ngay trên hệ thống mạng để đảm bảo xác định rõ thứ tự nộp hồ sơ của chủ thể đăng ký. Tên miền sẽ được chính thức cấp phát sau 24h

GIẢI QUYẾT CÁC YÊU CẦU ĐĂNG KÝ, THAY ĐỔI, TRẢ LẠI TÊN MIỀN 
Điều 4. Giải quyết các hồ sơ đăng ký, thay đổi, trả lại tên miền của tổ chức  1. Mọi yêu cầu đăng ký, thay đổi, trả lại tên miền của các tổ chức đều phải được xét duyệt trên cơ sở bản khai, văn bản đề nghị của chính tổ chức đó với đầy đủ chữ ký và con dấu xác nhận của người có thẩm quyền (bản gốc).  
2. Trong trường hợp tổ chức đăng ký tên miền ủy quyền cho một tổ chức khác nộp hồ sơ thay thì ngoài các giấy tờ theo quy định trong hồ sơ, bắt buộc phải có kèm theo giấy ủy quyền với nội dung nêu rõ: 
- Uỷ quyền cho cơ quan, tổ chức nào (không chấp nhận việc ủy quyền cho cá nhân); 
- Phạm vi uỷ quyền (nộp hồ sơ đăng ký, hồ sơ thay đổi, trả lại tên miền nào);       - Các nghĩa vụ phát sinh liên quan đến việc quản lý thông tin liên hệ, quản lý kỹ thuật của tên miền, thanh toán phí duy trì hàng năm,... 
Điều 5. Giải quyết các hồ sơ đăng ký, thay đổi, trả lại tên miền của cá nhân
1. Mọi yêu cầu đăng ký, thay đổi, trả lại tên miền của cá nhân đều phải được xét duyệt trên cơ sở hồ sơ đầy đủ, rõ ràng của cá nhân đó bao gồm: 
        a. Bản khai đăng ký, thay đổi, văn bản đề nghị trả lại tên miền có chữ ký xác nhận của chính cá nhân đăng ký. 
        b. Bản sao giấy tờ tùy thân của chính cá nhân đó. 
        c. Trường hợp yêu cầu trả lại, thay đổi thông số kỹ thuật của tên miền được gửi đến qua đường bưu điện thì bản sao giấy tờ tùy thân của cá nhân bắt buộc phải là bản có công chứng. 
2. Trong trường hợp cá nhân ủy quyền cho người khác đi nộp hồ sơ thay thì hồ sơ bắt buộc phải bổ sung đầy đủ các giấy tờ cần thiết sau: 
        a. Bản sao có công chứng giấy tờ tùy thân của chính cá nhân đăng ký tên miền. 
        b. Giấy ủy quyền của chính cá nhân đăng ký trong đó phải ghi rõ là ủy quyền cho ai (họ tên, ngày sinh, số chứng minh thư nhân dân), đi nộp thay hồ sơ đăng ký, thay đổi hay trả lại tên miền nào. 
        c. Bản sao rõ ràng để có thể nhận dạng hình ảnh, con số, chữ viết giấy chứng minh thư nhân dân của người nộp thay hồ sơ.

 Điều 6. Nguyên tắc xử lý các hồ sơ thay đổi, trả lại tên miền 
   1. Khi tiếp nhận, các hồ sơ của cá nhân đều phải được đối chiếu khớp số giấy tờ tùy thân khai báo trong bản khai với số trong bản sao cung cấp kèm theo hồ sơ đăng ký. 
   2. Các yêu cầu thay đổi, trả lại tên miền của của cá nhân chỉ được xem xét sau khi đã kiểm tra đối chiếu xác thực đúng số giấy tờ tùy thân, chữ ký đã lưu trong hồ sơ gốc. 
   3. Tất cả các hồ sơ thay đổi, bổ sung trong quá trình đăng ký, quản lý tên miền đều phải được đưa vào lưu giữ cùng tập với hồ sơ gốc.

Điều 7. Thay đổi thông tin liên hệ 
   1. Mỗi khi có sự thay đổi các thông tin liên hệ liên quan đến sự hoạt động và quản lý của tên miền như địa chỉ cơ quan, địa chỉ thanh toán, địa chỉ email, số điện thoại, số fax, người quản lý tên miền, người chịu trách nhiệm thanh toán, email thanh toán, v.v... chủ thể đăng ký tên miền phải điền các thông tin thay đổi đó vào "Bản khai thay đổi tên miền" và gửi về NETSO. 
   2. Chủ thể đăng ký tên miền phải tự chịu trách nhiệm khi các thông báo từ NETSO không đến đúng địa chỉ do không cập nhật kịp thời thông tin liên hệ, dẫn đến bị mất tên miền. 
   3. Khi nhận được các bản khai thay đổi tên miền, NETSO có trách nhiệm cập nhật các thông tin thay đổi đó vào cơ sở dữ liệu khách hàng của mình và gửi các thông tin thay đổi đó về Trung tâm Internet Việt Nam, Trung tâm Internet Việt Nam sẽ cập nhật đầy đủ thông tin vào cơ sở dữ liệu quản lý của tên miền.

 Điều 8. Chuyển đổi Nhà đăng ký tên miền 
   1. Chủ thể đăng ký tên miền có quyền lựa chọn việc đăng ký, duy trì tên miền qua các nhà đăng ký tên miền. Trong trường hợp cần thiết, chủ thể đăng ký  tên miền có thể lựa chọn chuyển đổi sang nhà đăng ký tên miền mới. 
   2. Khi chủ thể đăng ký tên miền có yêu cầu chuyển đổi từ NETSO đến nhà đăng ký khác quản lý phải có đủ các điều kiện sau: 
- Tối thiểu 30 ngày sau khi tên miền được đăng ký. 
 - Hoàn thành việc thanh toán tất cả các khoản nợ (nếu có) đối với NETSO. 
 - Tên miền phải còn thời hạn trên 30 ngày, nếu không sẽ phải gia hạn năm tiếp theo trước khi chuyển đi.
 
- Hoàn thành việc thanh lý hợp đồng tên miền. 
   3. Khi chủ thể đăng ký tên miền có yêu cầu chuyển đổi từ nhà đăng ký khác về NETSO cần phải có đủ các điều kiện sau:
- Tên miền phải còn thời hạn hoạt động bình thường tối thiểu 30 ngày. 
- Có biên bản đồng thuận chuyển đổi của nhà đăng ký cũ (theo mẫu của vnnic). 
- Đóng phí duy trì 01 năm tiếp theo và phí chuyển đổi tên miền. 
  4. Để thực hiện việc chuyển đổi nhà đăng ký tên miền, chủ thể đăng ký cần phải hoàn tất các thủ tục sau: 
a. Phải đã lựa chọn được một nhà đăng ký mới để thực hiện việc duy trì tên miền trong thời gian tiếp theo.
b. Nộp về nhà đăng ký mới "Bản khai thay đổi tên miền" kèm theo "Bản khai chuyển đổi nhà đăng ký tên miền" có xác nhận đồng thuận chuyển đổi của nhà đăng ký cũ hoặc văn bản đồng thuận cho chuyển đổi của nhà đăng ký cũ. 
5. Tên miền sẽ không được chuyển đổi nhà đăng ký trong các trường hợp sau:
a. Tên miền đang có tranh chấp, vi phạm và đang trong quá trình giải quyết tranh chấp hoặc xử lý vi phạm. 
b. Tên miền đang bị tạm ngừng hoạt động.

NỘP PHÍ VÀ LỆ PHÍ
Đ
iều 9. Nộp phí, lệ phí tên miền đăng ký mới 
 1. Tên miền đăng ký mới phải được nộp đầy đủ lệ phí đăng ký (thu 01 lần duy nhất) và phí duy trì tên miền (thu theo năm, tối thiểu là 01 năm, khuyến khích nộp cho nhiều năm) ngay khi nộp hồ sơ. Khi chưa hoàn tất nộp phí, lệ phí, tên miền sẽ không được đăng ký. 
  2. Đối với các trường hợp khách hàng nộp hồ sơ qua đường bưu điện, nếu hồ sơ đầy đủ hợp lệ NETSO sẽ gửi yêu cầu thanh toán đến khách hàng. Khách hàng có trách nhiệm đóng đầy đủ các khoản phí chậm nhất 03 ngày sau khi nhận được thông báo yêu cầu nộp phí, sau thời hạn trên hồ sơ tên miền sẽ bị loại.  
Hướng dẫn nộp tiền qua ngân hàng :
Sau khi nhận được yêu cầu thanh toán từ NETSO, khách hàng nộp tiền vào tài khoản NETSO (số tài khoản ghi rõ trên hợp đồng, nếu chuyển sai khách hàng tự chịu trách nhiệm). Trên Ủy nhiệm chi ghi rõ lý do nộp tiền là "Nộp tiền đăng ký và duy trì tên miền ...................? năm". Sau khi chuyển khoản, quý khách xin xác nhận đã chuyển tiền của ngân hàng vào  ủy nhiệm chi fax về NETSO. Sau đó quý khách thông báo cho chúng tôi kiểm tra, nếu hợp lệ tên miền sẽ được đăng ký ngay. 
Điều 10. Nộp phí duy trì tên miền 
1. Chủ thể đăng ký tên miền phải chủ động phối hợp hoàn thành thủ tục ký hợp đồng gia hạn tên miền và nộp phí duy trì trước khi tên miền hết thời hạn sử dụng 01 tháng. 
2. Phí duy trì tên miền có thể nộp một lần cho nhiều năm hoặc nộp cho từng năm. 
3. Tên miền hết thời hạn sử dụng sẽ bị tạm ngừng hoạt động. Nếu chủ thể đăng ký vẫn còn nhu cầu sử dụng thì phải hoàn tất nộp phí duy trì trong thời gian gia hạn nộp phí cho phép (do Trung tâm Internet Việt Nam quy định phù hợp với từng giai đoạn). Quá thời gian gia hạn, tên miền không nộp phí duy trì tiếp sẽ bị xóa bỏ cho các chủ thể khác đăng ký. 
4. Hiện tại, thời gian gia hạn cho phép nộp phí duy trì được Trung tâm Internet Việt Nam quy định là 30 ngày kể từ ngày tên miền hết hạn sử dụng.
5. Khi nộp phí duy trì, chủ thể đăng ký tên miền phải cung cấp đầy đủ các thông tin về: Tên của chủ thể đăng ký tên miền, nộp phí cho những tên miền nào, số năm duy trì cho mỗi tên miền. Nếu không cung cấp đầy đủ thông tin dẫn đến việc nhà đăng ký tên miền, NETSO không xác định được phí nộp cho tên miền nào thì coi như tên miền chưa được nộp phí duy trì. Trường hợp này, chủ thể đăng ký tên miền phải tự chịu trách nhiệm nếu tên miền bị ngừng hoạt động, bị xóa bỏ. Các khoản tiền không rõ nguồn gốc này sẽ được chuyển trả lại.

XỬ LÝ KHAI BÁO MỚI, TẠM NGỪNG, XÓA, THU HỒI TÊN MIỀN 
Điều 11. Thời điểm khai báo mới, tạm ngừng, xóa, thu hồi tên miền
  1. Đối với các tên miền đăng ký mới, tên miền đến hạn tạm ngừng, xóa, thu hồi vào các ngày làm việc trong tuần: Thời điểm khai báo mới, tạm ngừng, xóa, thu hồi được quy định là sau 16h30 hàng ngày.  
  2. Đối với các tên miền đăng ký mới, tên miền đến hạn tạm ngừng, xóa, thu hồi vào các ngày lễ hoặc thứ 7, chủ nhật: Thời điểm khai báo mới, tạm ngừng, xóa, thu hồi được quy định là sau 16h30 của ngày làm việc đầu tiên tiếp theo. 
Điều 12. Tên miền phải xử lý xóa bỏ trên hệ thống máy chủ tên miền  
  1. Các tên miền có đơn xin trả lại.  
  2. Các tên miền bị cưỡng chế thu hồi do vi phạm quy định cấm hoặc cung cấp, khai báo thông tin đăng ký không chính xác, sai sự thật.  
  3. Các tên miền mà chủ thể đăng ký bỏ, thôi không sử dụng bằng cách không nộp phí duy trì tiếp. 
Điều 13. Quy trình thực hiện việc xóa bỏ tên miền trên hệ thống máy chủ tên miền quốc gia 
1. Đối với các tên miền có đơn xin trả lại, việc xóa bỏ tên miền trên hệ thống máy chủ sẽ được thực hiện sau khi Trung tâm Internet Việt Nam đã thẩm định kiểm tra đối chiếu xong so với hồ sơ lưu.  
2. Đối với các tên miền bị cưỡng chế thu hồi do vi phạm quy định 
a. Với các tên miền có yêu cầu thu hồi từ phía các cơ quan có thẩm quyền: Tùy theo tính cấp bách của yêu cầu mà việc can thiệp thu hồi tên miền trên hệ thống máy chủ sẽ phải được thực hiện ngay tức khắc hoặc vào thời điểm thích hợp sau 16h30 của các ngày làm việc hành chính. 
b. Đối với các tên miền có vi phạm quy định, đã bị tạm ngừng trước đó: Sau 30 ngày kể từ khi tên miền bị tạm ngừng, Trung tâm Internet Việt Nam sẽ thực hiện việc kiểm tra thẩm định (có sự phối hợp của cơ quan chức năng liên quan nếu cần thiết), nếu chủ thể đăng ký tên miền vẫn tiếp tục vi phạm sẽ bị can thiệp thu hồi. 
3. Đối với các trường hợp các tên miền bỏ, thôi không sử dụng (không đóng phí duy trì trong thời gian gia hạn do Trung tâm Internet Việt Nam quy định - hiện tại là 30 ngày kể từ ngày hết hạn sử dụng): Sau khi hết thời gian gia hạn cho phép, nếu tên miền vẫn chưa nộp phí duy trì, Trung tâm Internet Việt Nam sẽ xóa bỏ tên miền trên hệ thống máy chủ để cho các chủ thể có nhu cầu đăng ký lại. 

Thông tin tư vấn:

Tại TP.Hồ Chí Minh
Trụ sở: 11A,Hồng Hà, P.2,Q.Tân Bình, Tp.HCM
ĐT: 028.667 440 61 Hotline: 0903.728.193

Tại TP.Cần Thơ
VP:192 Đường 06,KDC Hồng Phát,Q.Ninh Kiều
Hotline: 0903.72.81.93 (Mr.Vũ)

Tại Tây Nguyên
VP: 79 Ngô Quyền,Tp. Buôn Ma Thuột
ĐT: 0262. 385 4729 Hotline: 0972.795.879 (Mr.Nghĩa)

Tại TP.Đà Nẵng
VP:247/7 Nguyễn Tri Phương,TP.Đà Nẵng
ĐT: 0236.2243.472 Hotline
: 0914.146.398
(Mr.Huy)

  Gửi email liên hệ
Họ tên: *
Địa chỉ:
Email: *
Điện thoại:
Dịch vụ liên hệ
Chi tiết: *
Mã bảo vệ:
Nhập mã bảo vệ:
(*) bắt buộc phải điền